ASUS ROG G750JY - Клавиши за мултимедийно управление 

background image

Клавиши за мултимедийно управление

Клавишите за мултимедийно управление Ви позволяват да управлявате
мултимедийни файлове като например аудио и видео, когато ги
изпълнявате на Вашия Notebook PC.

Натиснете

в комбинацията със стрелките на Вашия Notebook PC,

както е показано на илюстрацията по-долу.

Стоп

Възпрои
звеждане
или пауза

Прескачане
до предишен
запис или
пренавиване

Прескачане до
следващ запис
или бързо напред

background image

38

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Поставяне на оптичен диск

1. Докато Notebook PC е включен,

натиснете бутона за електронно
изваждане, за да извадите
частично тавата на оптичното
устройство.

. Внимателно издърпайте тавата

навън.

ВАЖНО! Внимавайте да не
докоснете лещата на оптичното
устройство. Уверете се, че под
тавата няма обекти, които биха се
заклещили.